मनमा अनौठो तस्बिर थियो

मनमा अनौठो तस्बिर थियो ।
परिबन्दको जन्जिर थियो ।।

बलेको थियो प्रेमको दियो,
आँधी मिलेको तकदिर थियो ।

जहर भरेको सहर भए नि,
मनमा रहर अधीर थियो ।

निकट थियो उचाई तर,
हिउँले ढाकेको शरीर थियो ।

कुटिल मुस्कान देखिए पनि,
आँखामा बेग्लै पिर थियो ।

प्रतिक्रिया